Hem

Eurasier

Om oss

Galleri

 

Foxfire Barney

S35433/2001  
INTUCH NORDUCH NUCH VDHCH
Foxfire Barney

S48273/98  
FINUCH NUCH SUCH SV-00 SV-01
Sund Stamm's Rebellion

S58555/96 
SUCH
Söskärs Ajax

KZG93036 
Ajus Vom Paulsberg

S58397/96 
Elinka V Rudenstein

S46866/94 
INTUCH NORDUCH NORDV-95 SV-97 SV-99
Jonna

SF26955/89 
FINUCH
Eden Des Terres De L'ardilleux

SF38337/90 
Leoniitan Juliaana

S50827/98 
Leiionspitz Aleika

KZG94/1065 
Haakon Vom Wieseneck

VDH85/0450392 
Cristan V Herrenhausen

KZG86/06060398 
DECH
Baika V Bredenmoor

S58557/96  
NUCH NV-99 SUCH
Söskärs Aska

KZG93036 
Ajus Vom Paulsberg

S58397/96 
Elinka V Rudenstein